Basisscholen hebben vaak geen docent Beeldende Vorming in dienst, waardoor het vak geen volwaardige rol speelt in het curriculum van de school. Dit ligt niet aan de scholen want vaak genoeg zien zij wel het belang in van Beeldende Vorming. Wat dan mogelijk is, zijn projecten van een aantal weken waarin klassen aan Kunst en Cultuur doen. 

De Kunstplaats kan hierin een rol spelen door samen met de school een traject uit te zetten voor een kunstzinnig project. Door mijn ervaring als docent kan ik gemakkelijk inspelen op wensen en thema's. Daarnaast ben ik gewend om met groepen leerlingen te werken.

 

Voorbeeld:

Thema: Van Gogh

doel: de kunstenaar van Gogh leren kennen

           maken van een bloemenschilderij a la van Gogh

duur 6 weken 2 uur per week

start: intro Van Gogh: wie was hij, wat weet iedereen over hem, groepsgesprek.

           korte film over het leven van Van Gogh