Blog 32

 

Wim van Stijn, Zicht op de Lingebrug richting Glasfabriek, ca. 1957

 

De heer Wim van Stijn was inwoner Leerdam en dit werk gaf hij aan zijn nichtje Margriet Kon als blijvende herinnering aan Leerdam toen zij naar haar nieuwe woonplaats Etten-Leur vertrok. Het werk heeft altijd een plek

gehad in haar huis, maar voor de expositie ‘Oud-Leerdam’ gaf ze het in bruikleen. 

 

Het werk is in elk geval gemaakt na 15 oktober 1955 (de datum van de opening van de Lingebrug). Er bestaat een ansichtkaart met hetzelfde tafereel uit 1957. Mogelijk heeft de heer Van Stijn deze nageschilderd?

In onze vorige blog konden we zien hoe er jarenlang een voetveer over de Linge was. Al in 1941 werd er gesproken over spoed bij de bouw van een Lingebrug in de gemeenteraadsvergadering. De Leerdammers hebben er toch nog jaren op moeten wachten. Te zien is dat de Leerdammers uiteindelijk trots waren op de nieuwe Lingebrug, er zijn veel foto’s gemaakt van de bouw, de opening, en er werden kaarten gedrukt van de brug met daarachter de haven. We lezen in een oud krantenbericht (weergegeven op http://grflnd.nl/leerdamhw56.html):

"Eindelijk is het zover. De Leerdammers kunnen de mensen van de overkant uitnodigen om over de brug te komen en de Glasstad de eer en het voordeel van bezoek te doen. De brug is een monumentaal stukje werk, dat het naar uiterlijk goed doet.

Toch moeten de aanstaande bezoekers nog even wachten -de Leerdammers zijn nog bezig met het uitrollen van de lopers. Dat wil zeggen, men werkt momenteel nog de op- en afritten af. Het zal wel half september worden voor de feestelijke fanfares over de brug daveren.  

Aldus 'De Gecombineerde' van 13 augustus 1955. Het werd echter geen september, maar 15 oktober. Toen, op een druilerige zaterdagmiddag, werd de Lingebrug geopend door de waarnemend commissaris der Koningin in

Zuid-Holland, mr. J.R.R. Schmal, in aanwezigheid van onder meer een aantal burgemeesters uit de omliggende plaatsen, de Lingegraaf en functionarissen van de Rijkswaterstaat. Ook waren honderden burgers van beide zijden van de Linge aanwezig.

 

Na het doorknippen van het lint door mr. Schmal schreed het gezelschap over de brug. Ook de drie Leerdamse muziekkorpsen trokken over de brug en op de terugweg sloot het Asperse Ad Astra daarbij aan. De korpsen marcheerden vervolgens naar het gemeentehuis waar de genodigden op het bordes een muzikale hulde in ontvangst namen. In de raadszaal bracht burgemeester Vlug dank aan allen, die aan de totstandkoming van de brug hadden meegewerkt. Hij wees voorts op de betekenis van de brug voor de ontwikkeling van Leerdam en

het omliggende gebied. Hierna werd door meerdere personen het woord gevoerd, waarbij onder meer opgemerkt werd dat het goed is dat het oude vervangen wordt, maar er is toch wel enige weemoed over het verscheiden van het veer. De veerman, die bij dag en ontij voor het publiek klaar had gestaan, werd warme hulde gebracht.

 

Toen kort na de opening het pontje voor het laatst over de Linge werd getrokken, geschiedde dat beslist niet in mineurstemming. Het had namelijk 'Aurora' aan boord en onder vrolijke klanken bereikte men de overkant. Daar

werd Arie de Weerd door de heer K. den Hartog dank gebracht voor alle zorg aan de vaste klanten van het veer. Die dank werd tot uiting gebracht door een geschenk waarvoor allen hun steentje hadden bijgedragen. Dat geschenk bestond uit een horloge met inscriptie. De heer J. Snippenberg, die zich de oudste klant van het veer noemde, blies nog een feestelijk nummertje op de misthoorn en toen ging het weer in opperbeste stemming terug naar de Leerdamse zijde. En dat was dan officieel de laatste keer. 

 

Noot van de schrijver [Harm Walt]:

Bij het bouwen van de brug was er, waarschijnlijk, regelmatig gebrek aan personeel. Zodra de fluit van de Glasfabriek het einde van de morgentoer aankondigde, ging de uitvoerder van de bouw van de brug de Lingedijk op. Hij probeerde dan mensen te bewegen één of meerdere middagen aan de brug te komen werken. Velen hadden daar wel oren naar; men ging even naar huis en kwam daarna terug om nog wat extra te verdienen."

De lange traditie van het voetveer vanaf het Veerhuys, naar de Asperense kant, werd zo een stukje voorbije geschiedenis!

 

Bronnen:

http://grflnd.nl/leerdamhw56.html

https://hvl.collectiebank.nl/beeldbank/start/archieven12?view=&fc=browse&column=5&order=&bsize=&filtermetas=&toolexp=&query=lingebrug

https://hvl.collectiebank.nl/beeldbank/start/archieven12?listview=overview&fc=browse&column=5&order=moddate&view=overview&usermeta=headline&query=Linge%

20west%20/%20Lingebrug

Amsterdamse courant, 07-02-1765

De Banier, staatkundig gereformeerd dagblad, 29-01-1941

De Volkskrant, 11-10-1955

Het Binnenhof, 17-10-1955