Blog 5

 

"De Veerpoort rond 1863"

 

Deze kleurenlitho van de Veerpoort van Leerdam werd door Carl Wilhelm Mieling uitgegeven in 1863 te Amsterdam door J.H. van der Beek in 'Tegenwoordige Staat van Zuid-Holland. (...),' Anthonie Willem Kroon. In een krant uit 1878 zien Mielings litho's van een aantal steden 'in de uitverkoop' werden verkocht, met een flinke korting!

We zien de Veerpoort dus, gezien vanuit het zuidwesten. Rechts zijn het Veerhuis en Poorthuis (die nog zichtbaar zijn in het huidige straatbeeld van Leerdam (restaurant 't Veerhuys en Auberge des Rêves) te zien. De Veerpoort werd in 1863 gesloopt en moest toen plaatsmaken voor nieuwbouw.  De stad wilde uitbreiden en de Veerpoort stond in de weg. 

 

Carl Wilhelm Mieling (1815-1903) was een drukker en lithograaf. Hij werd geboren op 10 april 1815 in Bramsche (Hanover). Van 1865 tot 1902 was hij directeur van de Landsdrukkerij. Mieling was de uitvinder van de veldpers, waarvan tijdens militaire manoeuvres nuttig gebruik werd gemaakt. Hij vond ook een middel uit om te voorkomen dat eenmaal gebruikte postzegels voor de tweede maal werden gebezigd. In de Rotterdamsche courant van 17-01-1862 wordt vermeld dat Mieling 'steendrukker te 's Gravenhage', door Z.M. benoemd werd tot ridder van de Eikenkroon.

 

Overigens: Jan Weissenbruch, de schilder/tekenaar waarover we eerder schreven, kende Carl Mieling, het waren plaats- en tijdgenoten. Mieling drukte weleens litho's van afbeeldingen van Weissenbruch. Weissenbruch en zijn broer Frederik Hendrik waren bovendien kenners en verzamelaars van

litho's. Zijn vriend Vosmaer noemde Weissenbruch ‘een van de fijnste kenners, ook van schilderijen, maar vooral van prenten, omdat hij, weinig reizende, dezen het meest zag”. 

Wie weet hebben Mieling en Weissenbruch elkaar geïnspireerd door hun Leerdamse tafereel. Een beetje fantaseren mag soms ;)  Ze hebben in elk geval allebei de Veerpoort de moeite waard gevonden om vast te leggen. Voor ons een aandenken aan een stukje verdwenen geschiedenis!

 

Bronnen:

https://rkd.nl/nl/explore/artists/255441

http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.335603

Algemeen Handelsblad, 03-03-1878