Blog 8

 

”Complimenten van Koningin-Moeder Emma”

 

Vandaag aandacht voor het grootste werk van de expositie. En daarbij hebben

we ook een 'groots' verhaal gevonden!  

We pakken de krant erbij. We lezen het Algemeen Dagblad van 7 mei 1912: “Zoo verwijlde Hare Majesteit geruimen tijd bij het schilderij van Bastert, gezicht op Leerdam, waaraan de gouden medaille van H.M. de Koningin-Moeder is toegekend. Hare Majesteit liet den heer Bastert bij zich ontbieden om hem te complimenteeren over zijn werk”. Een paar dagen later bericht de krant nog wat uitvoeriger de reactie van Koningin Emma, ze noemde het “een prettig, frisch, echt-Hollandsch schilderij”. Ze toonde zich zeer belangstellend.

 

Het gaat om een Leerdams stadsgezicht van Syvert Nicolaas (Nico) Bastert (1854-1939). Hij maakte dit grootse ’Gezicht op Leerdam’ en hing het in 1912 op de tentoonstelling 'de Vierjaarlijkssche’ (een uitgebreide Internationale Tentoonstelling van Hedendaagse Kunst in het Stedelijk Museum in Amsterdam van april tot juli 1912). Daar werd het werk onderscheiden met een gouden

medaille. Die onderscheiding was ingesteld door koningin-moeder Emma. In de jury zitten o.a. Max Liebermann en George Breitner.  Er werd ook een ansichtkaart van de afbeeelding van Bastert gedrukt en er verschenen veel lovende recensies in de kranten. Binnen een maand is het schilderij ‘Leerdam’ verkocht. 

 

Het bekroonde schilderij kwam in bezit van de Leerdamse familie Burgers (onbekend is of ze ook de eerste eigenaars waren) en het heeft gehangen in het kantoor van Houthandel Varsseveld & Co (nu Argentijns restaurant ‘La Stancia’). Daarna verhuisde het naar de villa van de familie Burgers aan de

Spoorstraat en daarna hing het op in het ‘Dordtse Huis’ aan de Diefdijk. De familie gaf het daarna cadeau aan de heer J. Temminck. Vervolgens is het in bezit van de gemeente Leerdam gekomen. 

 

Wat zien we op het schilderij? We zien vanaf de overkant van de Linge Leerdam in 1911 of 1912. Links zien we de korenmolen op de hoek van de Westwal, die tot 1914 in bedrijf zou blijven. In 1922 zou de onttakeling van de wieken volgen en in 1952 de sloop tot baliehoogte. Ook zien we de watermolen van Ter Leede van molenaar Bas de Deugd (bashakt.nl) afgebeeld. De molen aan de Lingedijk, die we gisteren nog zagen op het schilderij van Jacoba Stuiveling, is recent gesloopt in 1912. De boten op de foto zijn mogelijk van het voetveer wat tot 1946 fungeerde als verbinding met Asperen.

Midden onderaan de gouden schilderijlijst is een plaatje bevestigd waarop is te lezen dat dit schilderij ooit is bekroond met een medaille door koningin-moeder Emma. Het schilderij is het pronkstuk in de werkkamer van burgemeester Sjors Fröhlich in het Gemeentehuis van Leerdam. 

 

Morgen vertellen we nog wat meer over het leven en werk van kunstschilder Nico Bastert. 

 

Bronnen: 

Nicolaas Bastert, Vechtschilder, Lia de Jonge De Koningin-Moeder naar de

"Vierjaarlijksche”, Algemeen Handelsblad, 07-05-1912 Het nieuws van den dag

: kleine courant 01-05-1912 De Kunst, 8 juni 1912