P.M. Cochius (1874–1938)

Vanaf 1912 tot 1934 werkte

hij als directeur van de

glasfabriek Leerdam en

maakte daar een van de

meest spraakmakende bedrijven

van Nederland van.

Cochius werd gedreven door

ethische en esthetische idealen.

Hij zocht contact met

kunstenaars en architecten

om de artistieke kwaliteiten

van het gebruiksglas te verbeteren.

 

Andries Dirk Copier Leerdam, 1901 - Wassenaar, 1991.

Cochius omschreef Copier later als een vormgever die kans heeft gezien 'met onuitputtelijke energie ieder jaar en dikwijls twee maal per jaar een aantal nieuwe artikelen te ontwerpen, die steeds weer blijk gaven van grote gevoeligheid, originaliteit, maar waarvan het geheim, dat de gebruiker zich in zijn werk blijft interesseren, mijns inziens, hierin moet worden gezocht, dat hij bijna steeds kans zag, strenge vormgeving te paren aan aantrekkelijkheid en doelmatigheid'. 

Floris Meydam, Leerdam, 1919 –  2011. Hij was een Nederlands industrieel ontwerper, die vooral glaswerk en keramiek heeft ontworpen.

Hij treedt in 1935 in dienst bij de Glasfabriek in Leerdam, eerst als assistent op de reclameafdeling en daarna als assistent ontwerper. In 1947 worden in het Stedelijk Museum Amsterdam zijn eerste ontwerpen voor glasplastieken en decoratief glaswerk tentoongesteld, waaronder een in 1945 door Meydam ontworpen schaal, getiteld: "De wonderbaarlijke visvangst". Op het affiche van het museum is een door Meydam ontworpen gedecoreerde vaas afgebeeld. Vanaf 1947 ontwerpt hij verschillende glazen panelen en ramen met figuratieve afbeeldingen, zoals bijvoorbeeld: "De Appeloogst" (1947 – Stedelijk Museum Amsterdam) en het gedenkraam "Sint-Maarten" (1950 – gemeente Elst). Ook ontwerpt hij gedecoreerde ramen voor het station in Leerdam en het Vondelparkpaviljoen, beide in 1947 en later in 1950 ramen voor chocoladefabriek De Baronie en rijlwielfabriek Union. In 1949 volgt hij Andries Copier (1901-1991) op als hoofdontwerper van de Glasfabriek Leerdam.

 

Willem Heesen (Utrecht, 26 februari 1925 - Leerdam,

12 mei 2007) was een Nederlands glaskunstenaar,

glasschilder, kunstschilder, beeldhouwer en ontwerper

van de glasfabriek Leerdam.   

Hij is een van de pioniers van de vrije glaskunst.

Zijn invloed op de studioglasbeweging is onmiskenbaar  

groot geweest.