Cursus voor specifieke doelgroepen:

Autistische jongeren:

 

De praktijk heeft uitgewezen dat voor licht autistische kinderen het Beeldende proces een goede manier is om zichzelf te kunnen uiten in vorm en kleur. Naar aanleiding van dit proces is er op een spelende manier contact mogelijk over de ontdekte creativiteit. Zonder oordeel er mogen zijn en contact maken op een andere manier zijn twee belangrijke aspecten van deze cursus. 

Deze cursus wordt aangeboden in een rustige omgeving, een veilige structuur en met weinig externe prikkels. 

Kinderen met autisme hebben veel structuur nodig, ze houden van voorspelbaarheid, ze houden niet van verandering en ze hebben altijd een goede voorbereiding nodig. Als je bedenkt dat kinderen met autisme meer tijd nodig hebben dan andere kinderen om een situatie te overzien is het ook logisch dat op tijd voorbereiden van belang is. Het is voor kinderen met autisme fijn als de lijntjes die binnenkomen worden verminderd of, als dat niet mogelijk is, als er iemand is die helpt de lijntjes in het cirkeltje te krijgen.

 

In deze cursus wordt er gekeken naar het individuele kind en ruim van te voren een keuze vastgesteld waar uw kind uit kan kiezen. Mocht dit niet lukken dan wordt er een keuze gemaakt. 

Mijn doel voor deze kinderen is om structuur te kunnen bieden, contact te maken, hen weten te inspireren en de mogelijkheid te bieden om zich te kunnen uiten.

Cursus: 8 weken 2 uur

Kosten: 350 euro 

Betaling in termijnen is mogelijk. Denk aan PGB

 

Ouderen met dementie:

Geheugenverlies heeft veel impact op het leven. Men wordt met  verschillende gevoelens geconfronteerd.
Gevoelens van onder andere boosheid, verdriet en onmacht. Hoe men zich voelt, is vaak moeilijk onder woorden te brengen.
Creatieve activiteiten kunnen gevoelens van onmacht en verdriet verzachten. Zij doen minder een appèl op het denken -  meer op het gevoel en de  beleving.

Terwijl men bijvoorbeeld schildert richt men de aandacht op het hier en nu. Op wat men wel kan en leuk vind om te doen. Hierdoor kan men meer helderheid en plezier ervaren. Minder verzonken raken.

Cursus: 8 weken 2 uur

Kosten: 350 euro 

Betaling in termijnen is mogelijk. Denk aan PGB