Stichting de Kunstplaats Vijfheerenlanden laat de expositie ook in September nog doorlopen.