Tom van Campenhout

 

 De Stichting De Kunstplaats Vijfheerenlanden heeft een bestuur dat minimaal 2x per jaar bij elkaar komt om met een kritische blik te kijken of de Stichting gezond is en zich houdt aan de doelstellingen.

Het bestuur heeft mij aangesteld voor de dagelijkse leiding binnen de Stichting en als eerste aanspreekpunt.