Stichting De Kunstplaats Vijfheerenlanden  bestaat uit een culturele ontmoetingsplek voor iedere inwoner van de gemeente Vijfheerenlanden en richt zich op culturele en maatschappelijke thema's.

 

De Kunstplaats is echter ook een volwaardige galerie die een aantal keren per jaar tentoonstellingen organiseert voor kunstliefhebbers van voornamelijk twee dimensionaal werk. 

 

Kunst en Cultuur verbindt

 

Missie:

 

Stichting Kunstplaats Vijfheerenlanden stimuleert de creativiteit in de samenleving door zoveel mogelijk mensen kunst en cultuur en erfgoed te laten ervaren, beoefenen en waarderen.

 

Visie:

Cultuur is vanwege de intrinsieke waarde en kwaliteit van belang voor het culturele klimaat van Leerdam en omgeving. Daarnaast is het belangrijk om te blijven zien dat cultuur ook een belangrijke bijdrage levert aan het leefklimaat, aan toerisme en recreatie, en daarmee ook aan de economie van Leerdam.

  

Cultuur heeft ook nog een andere maatschappelijke waarde. Veel vrijwilligers vinden voldoening in de belangrijke ondersteuning die zij bieden aan de culturele organisaties en culturele initiatieven. Denk hierbij aan het Cultuurcentrum Go, Red Carpet Saturday, Proef Leerdam en aan de jaarlijkse Glas en Kunstdagen. Dit alles brengt trots met zich mee, maar ook verlangen om deze kwaliteit, deze betekenis en meerwaarde van kunst, cultuur en erfgoed voor Leerdam voor de toekomst te behouden maar ook uit te breiden met een veelzijdiger aanbod op Cultureel en Kunstzinnig niveau. Dit maakt een stad als Leerdam een ijkpunt in de omgeving en ver daarbuiten als stad met een breed cultureel aanbod in verschillende disciplines. Niet alleen zal dit meer toerisme trekken maar ook haar inwoners zullen op cultureel gebied elkaar kunnen vinden. Cultuur is een verbindende factor voor vele verschillende pluriforme doelgroepen in een stad. De wereld is meer dan ooit in beweging. De huidige economische ontwikkelingen brengen een ongekende versnelling op andere terreinen met zich mee. Zo ook op het terrein van kunst en cultuur. Het onderstreept hoe belangrijk het is dat er een positieve bijdrage geleverd wordt aan de verdere ontwikkeling van cultuur in Leerdam.

 

 

Vier kernwaarden zijn voor Stichting de Kunstplaats van belang:

A. Verbindend

De Kunstplaats wil en kan samenwerken met tal van organisaties in de regio en heeft de ambitie om uit te groeien tot een regionale instelling.

B. Bekwaam

De Kunstplaats heeft kwaliteit als speerpunt en is voortdurend bezig deze kwaliteit te verbeteren en nadrukkelijk te bewaken.

C. Innovatief

De Kunstplaats Vijfheerenlanden wil voortdurend vernieuwen en op zoek gaan naar nieuwe ontwikkelingen, met de blik zowel intern als extern gericht.

D. Maatschappij bewust

De Kunstplaats heeft een maatschappelijke functie. Zij wil en kan ondersteunen bij tal van projecten voor uiteenlopende doelgroepen (kinderen, jongeren, volwassenen en senioren) en doelgebieden (op school, in wijken en dorpen en binnen de amateurkunst). Op vragen uit de maatschappij wordt een maatwerk antwoord geformuleerd.

 

Doelstelling:

De Kunstplaats Vijfheerenlanden stelt zich als doel om kunst, cultuur en erfgoed toegankelijk te maken voor alle doelgroepen in Leerdam en omstreken.

De Kunstplaats biedt cultuureducatie aan voor alle vormen van onderwijs waarbij kinderen en pubers/jong volwassenen in aanraking komen met cultureel erfgoed in en om Leerdam maar ook Kunst in de brede zin van het woord.

De Kunstplaats wil een innovatief platform zijn en de link leggen tussen techniek-design-kunst-ict en biedt scholen de mogelijkheid om hier actief in mee te participeren.

De Kunstplaats biedt cursussen aan ter bevordering van creativiteit en om een blik te verwerven naar cultuuruitingen, deze te kunnen interpreteren en plaatsen in een breder perspectief.

 

 

 

De Stichting heeft subsidies ontvangen van de volgende fondsen:

Stichting Darius

Gemeente Vijfheerenlanden

 

 

 

Bestuursleden: 

dhr. H. Dekker

dhr. B. Bruggeman

mevr. B. Saan

dhr. J. van der Velden

Dagelijkse leiding:

dhr. T. van Campenhout