Blog 17

 

"Een romantische weergave van de Leerdamse haven"

 

We kijken wederom naar de haven van Leerdam, deze keer een aquarel gemaakt door Adriaan Terhell. Terhell had een voorliefde voor havengezichten, en van de Leerdamse haven maakte hij dit pittoreske tafereel. De datering is onbekend, maar is waarschijnlijk tussen 1900 en 1940 gemaakt.

Eigenaar mevrouw Reijnders heeft het werk gekregen uit familiebezit.

 

Adriaan (Christiaan Willem) Terhell (Venlo 7 maart 1863 - Beverwijk, 28 april 1949) was een Nederlandse kunstschilder. Er is niet veel bekend over zijn leven.

Hij werd geboren in Venlo, en een zekere J. Terhell had daar rond 1870 een een 'Photographisch Atelier' en maakte portretten in crayon. Het zou zomaar kunnen dat dit de vader van Adriaan Terhell was en hij het vak van huis uit meekreeg.

 

Hij woonde en werkte in Bussum tot 1885. In de krant ontdekten we een advertentie waarin hij teken- en boetseerlessen aanbied. In 1885 verhuist Terhell naar Den Haag. Daar heeft hij gewerkt als

decoratieschilder. We lezen in 'Het Vaderland' van 08-06-1886 als het gaat over de renovatie van het Schevenings Badhuis: "De schilderijen-omlijsting boven de bogen en onder de koepelbedekking heeft een retouche ondergaan. De schilder, de heer A. Terhell, een jeugdig Haagsch artist, die ongetwijfeld

een schoone toekomst heeft, temperde de kleuren van zijn zee- en strandtafereelen op gelukkige wijze, nu dit door de nieuwe omgeving eenigszins gevorderd scheen." In Den Haag werd hij in 1899 voor vele jaren aangesteld als schilder van familiewapens door de Hoge Raad van Adel. 

 

Na 1943, tijdens de laatste jaren van zijn leven, verbleef hij in Twente, onder meer in Denekamp en Enschede. De oorlogsjaren waren moeilijk voor hem en bekend is dat hij in die tijd schilderijen verkocht om in zijn onderhoud te kunnen voorzien. Terhell stierf in 1949 op 86-jarige leeftijd in

Beverwijk, zijn laatste woonplaats.   Terhell werkte in de romantische traditie, en hij signeerde soms met zijn eigen naam, maar ook vaak afgewisseld met maar liefst vier pseudoniemen: J. le Blanc, Ch. Petit, C. de Zeeuw en P.L. Jacoby. Het Leerdamse werk is gesigneerd met 'J. le Blanc'. 

 

Hij was een schilder die een groot oeuvre heeft nagelaten, bestaande uit landschappen, zee- en riviergezichten, dorps- en stadsgezichten. Naast olieverfschilderijen produceerde hij vele aquarellen en gouaches. Werken van Terhell worden nog zeer regelmatig aangeboden door antiquairs en

op veilingen in binnen- en buitenland. Vooral in de Verenigde Staten vinden zijn typisch, haast stereoscopisch Nederlandse taferelen gretig aftrek. Van Leerdam zijn geen andere werken bekend van Terhell. Wel is bekend zijn werk 'Schepen op de Boven-Merwede met links Woudrichem en rechts in de achtergrond Gorinchem", dit lijkt qua stijl veel op het werk van de haven Leerdam. Terhell heeft door het hele land geschilderd, en zocht overal het water, de rivier- en de zeehavens op.  

 

Bronnen: 

https://web.archive.org/web/20190501190842/http://www.walkatearchief.nl/adri

aan_terhell.html

https://rkd.nl/nl/explore/artists/90650

Venloosch Weekblad, 23-06-1877

Venloosch Weekblad, 26-04-1879

Gooi- en Eemlander, 13-09-1884

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 08-05-1885