Blog 24

 

“Zoek de 10 verschillen”

 

Een leuk moment was het. Er werd een schilderij gebracht voor de expositie ‘Oud Leerdam’ in De Kunstplaats, en deze bleek er nagenoeg hetzelfde al te hangen!

 

De twee schilderijen hangen nu gebroederlijk naast elkaar. Het is leuk ze te vergelijken, er zijn wat details afwijkend, maar het zijn duidelijk kopieën.

 

Kenmerkend voor dit schilderij zijn de helder witte muren van de Zuidwal. We hebben veel gezocht en gevraagd naar deze witte kleur. Duidelijk is dat tijdens de restauratiewerkzaamheden in de jaren 50/60 de witte kleur is verdwenen. Waarom de Zuidwal voorheen wit was? Vond met het esthetisch

mooier? Had het simpelweg de functie om scheuren en slechte voegen dicht te kunnen plamuren en te verbloemen?

Eigenlijk is de enige officiële bron die bevestigd dat de muur werd gesausd: “In 1915 is voor de muur, die jaarlijks werd gesausd, een loskade aangebracht.” In het boek "De Vijfheerenlanden met

Asperen, Heukelum en Spijk" (1989) van Catharina L. van Groningen. We komen er later nog op terug, maar zijn heel benieuwd naar uw herinneringen!  

 

Eén van de schilderijen is geleend van de Leerdamse familie Clements. Het is uit familiebezit gekregen. Een tante kreeg dit als huwelijkscadeau (in de jaren 20 of 30). Deze tante woonde vlakbij schilder Van Thiel, en mogelijk waren ze goede kennissen of vrienden.

 

Het andere werk is in bezit van de familie Den Boer uit Leerdam. Kennelijk kopieerde Koos van Thiel, want hij is de maker van deze schilderijen, het werk, of heeft hij ze beiden nageschilderd van een andere afbeelding of schets. Zeker niet ongebruikelijk in die tijd.  De heer J.J. (Koos) van Thiel had een schilders bedrijf aan de Vlietskant, zoals we in onze vorige post al vertelden. In het hofje Van Mevrouw Van Aerden is een mooie anekdote bewaard gebleven over schilder Van Thiel.

 

Huisschilder Van Thiel was eens bezig met schilderwerk in het Hofje, toen de toenmalige regent vertelde dat een van de schilderijen die er hing, een werk van Frans Hals, eigenlijk nodig gerestaureerd moest worden. Of de heer Van Thiel dit niet kon doen? Aldus werd besloten. Koos van Tiel wikkelde het schilderij  in een paar oude lappen, nam hem onder zijn arm en fietste ermee

naar huis. Gelukkig is het  kostbare werk (inmiddels getaxeerd op miljoenen euro’s!) ongeschonden en schoongemaakt weer teruggekomen naar Het Hofje. 

 

Bronnen:

Verhalen van bezoekers in De Kunstplaats

Algemeen Handelsblad, 04-05-1922

"De Vijfheerenlanden met Asperen, Heukelum en Spijk" (1989), Catharina L.

van Groningen:

https://www.dbnl.org/tekst/gron052vijf01_01/gron052vijf01_01_0021.php