Blog 37

 

Imko Reinders (1883-1972), Gezicht op de haven van Leerdam, 1947

 

Ook vandaag weer een mooi zicht op de haven van Leerdam. Dit schilderij is gemaakt net na de Tweede Wereldoorlog, in 1947. Het was de periode net voor het pensioen van Imko Reinders, hij werkte tussen 1929 en 1948 als gemeente-architect voor de Gemeente Leerdam. Reinders ging vaak met zijn bootje de Linge op, zodoende kon hij komen tot deze 'uitsnede' van de haven van Leerdam.

Op de achtergrond kunnen we de loodsen van Houthandel Varsseveld zien, op de plek waar nu het Bolwerk is. 

Het werk is in bruikleen gekregen van de familie Reijnders uit Leerdam. Het werk is al jaren familiebezit en hangt boven de haard. Het is een van de grootste olieverf schilderijen van de expositie.

 

Bronnen: 

Nieuwe Rotterdamsche Courant, 21-12-1929

https://www.stichtingkunstplaatsvijfheerenlanden.nl/virtuele-tour/rechterwan

d-1/